Koleje osudu

Prima

Film je natočen podle skutečného příběhu britského vojáka Erica Lomaxe. Anglie 1980. Eric Lomax je osamělým mužem, který chodí do klubu veteránů, čte knihy a má rád vlaky. Jednou se ve vlaku potká s Patti, povídají si spolu, a když vystoupí, uvědomí si, že se zamiloval. Eric na ni počká na vlakovém nádraží, začnou se scházet a brzy se koná svatba. Když se k němu Patti nastěhuje, všimne si, že Eric často upadá do bolestných vzpomínek z války, kdy byl zajat japonskými vojáky. Eric se v noci budí, je často duchem nepřítomen, kvůli své traumatizující minulosti upadá do depresí a nechce o tom s nikým mluvit. Patti u něho najde sešit s kresbami z války, jeho starý kufr a uniformu. Když do domu přijdou vymahači pohledávek, protože dluží peníze, vrhne se na ně Eric s nožem. Vůbec s Patti nemluví, a tak se žena vydá do klubu veteránů, aby promluvila s Finlayem a pomohla svému milovanému manželovi. Finlay jí vypráví, co se s nimi za války stalo. Film je prokládán dějem z války. Když se roku 1942 Britové vzdají Japonsku, je Eric s dalšími vojáky převezen vlakem ze Singapuru do japonského tábora Kanchanaburi v Thajsku. Jako inženýři musejí opravovat věci pro Japonce a ostatní zajatci musejí ve strašných podmínkách pracovat na stavbě železnice. Lidé zde hladovějí, tvrdě pracují bez odpočinku a jsou mláceni. Eric se svými přáteli sestrojí tajně rádio, díky kterému mohou poslouchat zprávy o vývoji války. Jednoho dne Japonci zjistí, že inženýři vyrobili rádio. Když ho najdou, jsou všichni čtyři (Thorlby, Finlay, Withins, Lomax) předvoláni. Eric přizná, že ho vyrobil on, a je brutálně mlácen. Vojáci ho shledají vinným a mučí ho. Po válce je Eric jiný, zahořklý a jako nepřítomen. Finlay poví Patti, že ožil, když se do ní zamiloval. Finlay informuje Erica, že důstojník Nagase, který ho kdysi týral, je naživu, ukazuje turistům železnici a vydělává si tak peníze. Finlay chce, aby za ním Eric jel a pomstil se. Nikdo z vojáků už nedokáže žít normální život, ale Eric má ještě naději. Eric odmítne. Finlay se oběsí, a na ten popud se Eric vlakem vypraví do tábora. Nagase zde dělá průvodce v muzeu, Eric na něho počká a chce mu oplatit vše, co mu kdysi provedl, ale nemá na to sílu. Muži spolu mluví o tom, co se stalo, a Eric pak odjede domů. Nagase napíše Ericovi dopis s doznáním a omluvou. Eric jede i s Patti na místo, kde se stavěla železnice, a přiveze Nagasimu dopis s odpuštěním.

Režie:J. Teplitzky

Hrají:C. Firth, N. Kidmanová, S. Skarsgard, M. MacKenzie

VB/Austr./Švýc., 2013