Nedej se

V posledních letech Ministerstvo dopravy oprášilo studii kanálu Dunaj-Odra-Labe a zadalo studii proveditelnosti. Na rozdíl od pochyb řady odborníků studie vyšla jako realizovatelná a i lehce ekonomicky výhodná. Také se změnilo hlavní poslání kanálu: dříve se o něm hovořilo jako o koridoru především pro přepravu sypkých nákladů a kontejnerů, dnes její hlavní význam autoři spatřují ve vodohospodářské funkci. Náklady na projekt, který podporuje prezident Miloš Zeman, se odhadují na více než 600 miliard korun, což představuje téměř polovinu našeho ročního rozpočtu. Odpůrci projektu tvrdí, že kanál obrovsky zatíží státní kasu a z vodohospodářského i dopravního hlediska nebude mít význam. Jako příklad odpůrci uvádějí zkušenosti z kanálu Dunaj-Mohan-Rýn, který byl dokončen v roce 1992. Přeprava zboží na něm dramaticky klesá, ročně se na něm přepraví jen pět milionů tun zboží. Autoři studie předpokládají, že na kanálu Dunaj Odra Labe by se přepravovalo čtyřikrát víc, až 20 milionů tun. Už ale nehovoří o tom, kde by se tolik zboží vzalo. Současně autoři nezapočítali možnosti přepravy zboží po vysokorychlostní železnici, která zatím u nás není ani na rýsovacích prknech. Na rozdíl od vodních cest jsou železniční tratě mnohonásobně rychlejší a operativnější než lodní doprava a méně narušují krajinu a biodiverzitu.

Režie:M. Slunečko

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se