Po stopách apoštola Pavla (6)

Odvolávám se k císaři Z Korintu do Césareje

Uvidíte v TV