Artmix

ČT art

Akademie výtvarných umění byla ustanovena v září 1799 dekretem císaře Františka I. V průběhu podzimu se chce otevřít veřejnosti prostřednictvím dvou výstav či tematických vycházek na místa v Praze, kde zanechali výrazné stopy umělci, kteří byli jejími absolventy. Jsou zachyceny v knize, jež právě vyšla a nese název 220 míst AVU. Současný rektor Tomáš Vaněk říká, že chtějí ukázat, jak škola ovlivňovala společnost a umění v předchozích dvou stoletích a jaký vliv má dnes. My se vydáme s kamerou po těch méně známých místech a vizuálních dílech, jako jsou třeba domovní znamení od sochaře Jiřího Nováka, který se proslavil jako autor kinetických plastik nebo Brána nenávratna, objekt od sochaře Aleše Veselého, jenž byl jednou z jeho posledních prací. V Artmixu plus přineseme jako vždy nejzajímavější události z české výtvarné scény.

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Artmix

    ČT art
  • Artmix

    ČT art
  • Artmix

    ČT art