Odchod

Dvě zlomené duše se náhodně setkají na venkově. Muž a žena, oba už v letech, obtěžkáni velkým zklamáním. Rozumějí jeden druhému, dokonce i bez zbytečných slov, a navzájem si skýtají kýženou oporu i útěchu v tomto krátkém společném úseku jejich životní cesty. Kinematografie se v rámci vyprávění příběhů o zoufalství, bolesti, zármutku a osamělosti vydala nejrůznějšími směry. Tento film však následuje svou vlastní jedinečnou cestu. Ta vede z opuštěné truhlářské dílny přes zchátralý starý dům až do přístavu. Tempo je poklidné, celá oblast opuštěná. Láhev pálenky, kytice mečíků, pár jablek a brambor, fotografie, kufr a sbírka ruských básní – to jsou jediné rekvizity, jichž je v tomto minimalistickém vyprávění potřeba.

Režie:L. Wüst

Hrají:C. Martiniová, L. Wüst

Rak., 2018