Šťastný Lazzaro

Toto je příběh o setkání mezi mladým rolníkem Lazzarem, který je tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá hloupý, a mladým šlechticem Tancredim, pro něhož je jeho představivost prokletím. Žijí v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbytkem světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro svou vychytralou paní, markýzu jménem Alfonsina de Luna, královnu tabáku. Pouto věrnosti je zpečetěno ve chvíli, kdy Tancredi požádá Lazzara, aby mu pomohl zosnovat jeho vlastní únos. Toto zvláštní a neuvěřitelné spojenectví je pro Lazzara zjevením. Lazzarovo přátelství je tak vzácné, že ho přenese v čase. Poprvé se ocitne ve velkoměstě, kde zůstává i uprostřed moderního světa až dojemně bezelstný a přirozený a působí jako střípek ztracené minulosti.

Režie:A. Rohrwacherová

Hrají:A. Tardiolo, A. Rohrwacherová, L. Chikovani, T. Ragno, A. Grazianiová

N/It./Švýc./Fr., 2018