Zločin pátera Amara

Snímek, nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný film, se točí kolem čtyřiadvacetiletého Otce Amara (Gael Garcia Bernal), který je vyslán do malé farnosti v mexickém městě Los Reyes, aby zde vypomáhal stárnoucímu Otci Benitovi. Po svém příjezdu do Los Reyes se ctižádostivý Otec Amaro setkává s Amelií, krásnou šestnáctiletou dívkou, jejíž zbožnost se brzy začne nezadržitelně proplétat se vzrůstající náklonností k novému knězi. Zatímco odhalení korupce v církvi vyvolá ve městě skandál, Amelia a Otec Amaro propadnou vzájemné lásce a naváží vášnivý sexuální vztah. Amelia jej žádá, aby opustil církev a uzavřel s ní manželský svazek, ale pobyt v Los Reyes Amarovi otevřel oči a ukázal mu, jaké příležitosti skýtá moc církve pro mladého ambiciózního kněze. Uvnitř jeho mysli zuří boj mezi vírou v boha a tělesnou rozkoší. Dřív nebo později musí najít sílu k rozhodnutí, kterou životní cestu si zvolí.

Režie:C. Carrera

Hrají:G. G. Bernal, S. Gracia, A. C. Talancónová, A. Aragónová, E. G. Cruz

Mex., 2002