Blochovy rozbory (4)

Motoristická témata (30 min)

Uvidíte v TV