Případ BND - dodávky německých zbraní do krizových oblastí

3SAT

Dokument