Události: Vztyčení a pád Berlínské zdi (2)

Osobní příběhy a jasný přehled nejdůležitějších okamžiků nám přiblíží dva historicky klíčové okamžiky: vztyčení a pád Berlínské zdi.

N, 2019

Uvidíte v TV