Příběhy 20. století II (13/16)

ČT 2

Po listopadu 1989 se sice k „agentům“ Státní bezpečnosti upírala velká veřejná pozornost, současně však v České republice vládla značná nevůle se celým tématem StB a jejích konfidentů do hloubky zabývat. Stačí připomenout, že na počátku devadesátých let sice vyšly neúplné tzv. Cibulkovy seznamy registrovaných spolupracovníků tajné policie, avšak archivy Státní bezpečnosti, z nichž lze teprve vyčíst, co konkrétní člověk jako konfident dělal či nedělal, byly odtajněny až v roce 2007. Mnozí registrovaní spolupracovníci tajné policie o své minulosti dlouho nemluvili, někteří ji popírali, mnohdy se soudili a vyhrávali spory na základě absurdních okolností (v jejich prospěch svědčili někdejší důstojníci StB). Ve filmu vzpomíná hudebník Josef Rössler, který podepsal spolupráci v sedmdesátých letech po dlouhém a vyčerpávajícím výslechu, ale ještě týž den se vzepřel a donašečem se nikdy nestal. Historik V. Š. byl k dlouhodobé spolupráci získán vydíráním na konci padesátých let, s následky estébácké „péče“ se potýká dodnes.

Režie:V. Portel

skryté titulky

Uvidíte v TV