Trvalé bydliště venkov (14/16)

Hned po navrácení pozemků se manželé Žertovi, elektroinženýr a lékařka, vrátili k hospodaření. Když je někdo zemědělcem v přímé linii již v jedenácté generaci, krev má dozelena a ani nemůže jinak.

skryté titulky

Uvidíte v TV