Festival Internacional de Música a Danza de Granada: P.-L. Aimard

(65 min)