Hříšnice

Markíza

Píše se rok 1414. Marie Schärerová, krásná a chytrá dcera kupce, žije se svým otcem v Kostnici. Její bezstarostný život se ale brzy změní v peklo. I když je zamilována do chudého Michaela, chce ji otec proti její vůli provdat za Rupperta, nemanželského syna hraběte z Keilburgu. Hrabě a jeho syn se však ve skutečnosti chtějí zmocnit majetku Schärerových. Marie Rupperta hrdě odmítne, čímž ho hluboce urazí. Proto jejího otce zabijí, ji obviní ze smilnění, nechají ji zatknout a ve vězení znásilnit. Je odsouzena k dvaceti ranám bičem a vypovězena z Kostnice, majetek rodiny propadá Keilburgům. Zcela zničené Marie se ujmou potulné nevěstky, a ona se stává jednou z nich, vedena jedinou myšlenkou: pomstít se. Mechthilda, těhotná manželka vlivného hraběte von Arnstein si ji vybere, aby ji v době těhotenství nahradila v manželském loži. Mezi manželkou a metresou vzniká cosi jako přátelství. S Mechthildinou pomocí se Marie dostává až do postele samotného krále Sigismunda, a chce ho požádat, aby jí zajistil spravedlnost. Uspěje, když se zúčastní povstání lehkých žen, které protestují proti špatnému zacházení. Král rozhodne v její prospěch a Keilburgovi jsou odsouzeni. Církev očistí Marii od všech hříchů a prohlásí ji za nevinnou. Shledává se znovu i s Michaelem, který ji nikdy nepřestal milovat.

Režie:H. Thurn

Hrají:A. Neldelová, B. Tischendorf, J. Weigend, N. Beckerová, G. Otto

N, 2010