Příběhy předmětů

V roce 1939 si pan Šípek koupil rozsáhlý statek v Milovicích. Hospodařil na něm jen jedno desetiletí, na prahu padesátých let musel vzkvétající statek i s rodinou opustit. Socialistické hospodaření statek nepřežil, dochoval se ale elektrický sporák Elpa, který pan Šípek kolem roku 1940 koupil své mladé ženě. Paní Šípková na něm vařila neuvěřitelných 70 let. Provázel ji po celý život: ze statku, kde denně usedalo ke stolu 14 lidí, až do panelákové garsonky, kde dožila. Dnes je sporák uložen v depozitářích Národního technického muzea. Ve sbírkách Národního technického muzea se kromě nejstarších automobilů a prvních letadel nacházejí i věci, o kterých bychom se asi zdráhali říct, že byly milníkem v dějinách techniky. Nicméně i šicí stroje, žehličky, sifonové láhve nebo kávovary představovaly ve své době malou revoluci. Některé z těchto věcí nám slouží už staletí – dokonce v nepříliš změněné podobě.

Režie:J. Střecha

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV