Deváté srdce

Pohádka ČR (1978). Pohádka o potulném studentovi, smutné Adrieně, zločinném astrologovi a čisté lásce. Potulný student Martin se v hospodě sídelního města dovídá o podivné nemoci zdejší princezny Adrieny. Aby se vyhnul vězení za nezaplacení útraty, přihlásí se do stráže princezny jako devátý dobrovolník. V tu chvíli ale ještě netuší, že princezna je v moci zločinného astrologa, mocného čaroděje Aldobrandiniho, který se udržuje při životě omlazovacím elixírem z krve devíti lidských srdcí. Podaří se Martinovi čaroděje porazit? Potulný student Martin se dozví o podivném panovníkovi a jeho starostech - princezna Adriena trpí zvláštní nemocí, ve dne je duchem nepřítomná, v noci odchází neznámo kam. Martin se dostane do vězení, odkud mu však pomůže kouzelný plášť. Přihlásí se jako dobrovolník, který má osvobodit princeznu. Od dvorního šaška se dozví příčinu jejího strádání. Před časem ji astrolog hrabě Aldobrandini prostřednictvím hypnotického spánku a nápojem z krve lidských srdcí očaroval. Chce jejím prostřednictvím získat bohatství a moc. Martinovi se podaří princeznu osvobodit. Je oslavován jako její ženich. Ale jeho srdce ho vede k Toničce, kterou poznal na pouti. Adriena se zase zahledí do nového astrologa, který jakoby starému z oka vypadl...

Režie:J. Herz

Hrají:O. Pavelka, J. Jurištová, J. Kukura, A. Maľová, J. Kemr, J. Somr, F. Filipovský, A. Kubán, J. Přeučil, V. Lohniský, J. Herz

ČR, 1978