Princ a chuďas

V Anglii, na sklonku vlády krále Jindřicha VIII., se roku 1535 narodili v královském paláci a v nedaleké nuzné chalupě současně dva chlapci. Princ Eduard, jehož příchod oslavovalo celé království, a Tom, syn zloděje Johna Cantyho. Zatímco první vyrůstá v krajkách a přepychu, druhý je často týrán surovým otcem. Když je chlapcům dvanáct let, jejich osudy se nečekaně zkříží. Tom se stane svědkem vraždy, spáchané jeho otcem, a na útěku se dostane až na královský dvůr, kde narazí na Eduarda. Ten ho ukryje ve své komnatě a přemluví ho, aby si na chvíli vyměnili šaty. A tak si žebrák může vyzkoušet život v přepychu a hojnosti, zatímco skutečný princ se v žebráckých hadrech setká s nouzí a pozná tvrdý život. Shodou okolností se záměna protáhne a oba musí čelit problémům, s nimiž si nevědí rady. Eduard musí prchnout před Tomovým otcem. Naštěstí ho vezme pod ochranu odvážný Miles Hendon. Po jeho boku prožije mnoho dobrodružství a dostane se dokonce do žaláře, zatímco žebrák Tom se ze všech sil snaží chovat jako skutečný princ. I jeho situace se zkomplikuje, když je odhalen Eduardovým poručníkem Hertfordem, který ho vydírá, že ublíží jeho matce a sestře. Navíc král Jindřich VIII. zemře a během několika dnů má být korunován jeho nástupce. Velká Británie-Maďarsko 2000, TV historický rodinný.

Režie:G. Foster

Hrají:A. Bates, A. Quinn, J. Hyde, J. Timmins, R. Timmins

VB, 2000