Půlnoční mše

Přímý přenos Půlnoční mše se letos uskuteční z farního kostela sv. Jana Nepomuckého v Ostravě-Staré Bělé. Kostel byl vybudován v postbarokním stylu a byl vysvěcen roku 1801. Mši svatou bude celebrovat farář Bohuslav Novák a o hudební a pěvecký doprovod se postará varhanice Michaela Jarolímová a Starobělská schola pod vedením Marie Sýkorové a Marie Zdráhalové.