Judea a Řím: Fatální konflikt (1)

Prozkoumáte život krále Heroda a vzestup a pád Judeje pod nadvládou Říše římské. Impozantní příběh vám přiblíží kontroverzní historik Flavius Josephus.

Austr., 2018

Uvidíte v TV