F. Lehár: Země úsměvů

Ve vídeňském paláci hraběte Lichtenfelse probíhá slavnost u příležitosti vítězství dcery pána domu Lizy (Julia Kleiterová) v dostizích. Blahopřát přichází také poručík Gustav von Pottenstein (Spencer Lang), který Lizu velmi miluje a hodlá se s ní oženit. Plány mu zkříží čínský princ (Piotr Beczala), který posílá Lize exotickou hrací skříňku. Ta je potěšena nejen zvláštním dárkem, ale hlavně princovou návštěvou. Vznikajícímu citu již nic nestojí v cestě. Princ se dozvídá, že byl jmenován ministerským předsedou své země. Musí ale okamžitě nastoupit svůj úřad. Zamilovaná Liza ho do jeho vlasti následuje. V daleké Číně prožívají Liza a Sou-Chong sladké chvíle lásky. Znepříjemňuje jim je pouze princův strýc Chang (Cheyne Davidson), který velmi přísně bdí nad tradicemi své země. Liza, která svým chováním ovlivňuje i Sou-Chongovu sestru princeznu Mi (Rebecca Olverová), se stává nežádoucí. Do Číny přijíždí nový atašé rakousko-uherského velvyslanectví. Není to nikdo jiný, než hrabě Pottenstein, který je velmi udiven čínskými zvyky. Se svými pochybnostmi o mnohoženství se svěřuje Lize, která je se smíchem odmítá. Ovšem jen do té doby, kdy zjišťuje, že bude jen jednou z mnoha Sou-Chongových manželek. I přesto, že je princem ujišťována o bezvýznamnosti svatebního aktu, začíná chápat rozdílnost obou světů. Liza zoufale zatouží vrátit se domů, je však manželem "uvězněna" v Ženském paláci. Gustav, který Lizu nikdy nepřestal milovat, hodlá obětovat vše pro její svobodu. Ku pomoci je mu princezna Mi, která chápe Lizin stesk po domově. Svou roli tu sehrává také cit k pohlednému Gustavovi. V poslední chvíli však Sou-Chong odhalí domácí spiknutí. Přestože Lizu stále miluje a uvědomuje si, že zůstane sám, dává jí velkoryse svobodu.

2017