Salvador Dalí: Dvě tváře génia

Génius, paranoik, exhibicionista, šprýmař, obchodník, mystik a hlavně velký malíř. Francouzský portrétní dokument "Zdá se, že jsem se jako šílenec už narodil", prohlásil Salvador Dalí (1904–1989) a pokračoval "pro vznik mého šílenství byla zřejmě rozhodující doba jeden a půl měsíce před mým narozením. Tedy doba, kdy jsem byl ve svém nitroděložním ráji". Království imaginace, laboratoř odrážející povahu svého majitele. Dalí sám sebe prohlásil za jediného představitele surrealismu, patří k nemnoha umělcům dvacátého století, kteří se zapsali do obecného povědomí.

Fr., skryté titulky