Marie Terezie

ČT 1

Koprodukční projekt je strhující historickou epopejí mapující životní osudy mladé Marie Terezie, jedné z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, která po více než 40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních 12 evropských států. Jde o naprosto unikátní koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních televizí – České televize, rakouské ORF, Slovenské RTVS a maďarské MTVA. Celý projekt je o to prestižnější, že idea záměru, včetně námětu a scénáře, vznikla právě v České televizi a její kvalita přesvědčila významné evropské partnery o vstupu do realizace. Minisérie se odvíjí od dvou zásadních okamžiků v životě mladé panovnice – jedním je příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým je nástup na trůn a získání uherské koruny. Film přibližuje nejen vztahy uvnitř habsburské rodiny, s matkou, sestrou a otcem, ale i s významnými dvořany habsburského dvora, jako například Evženem Savojským, Filipem Josefem Kinským nebo Bedřichem Harrachem. V prvním dílu se, mimo jiné, můžeme těšit na šok, který konzervativnímu dvoru mladá Marie způsobila svým rozhodnutím provdat se z lásky. Tehdy nejspíše netušila potíže, které nastanou poté, co se bude muset stát následnicí trůnu. Film zároveň přináší monumentální obrazovou podívanou momentů z naší historie, jakými jsou například korunovace Karla VI. českým králem na Pražském hradě, svatba s Františkem Štěpánem v augustiniánském kostele ve Vídni nebo korunovace Marie Terezie uherskou královnou v Dómu Sv. Martina v dnešní Bratislavě, ale uvidíte i plesy a hostiny u císařského dvora nebo dámský jezdecký karusel v Hofburgu, plavbu panovnice po Dunaji či žehnání rakousko-uherským armádám. Na začátku jsme svědky prvního setkání Marie s Františkem. Dětská zamilovanost se postupně mění v opravdovou lásku a nezvratnou touhu po naplnění uzavřením manželského svazku. Mariin otec, císař Karel VI., své dceři dokonce slíbil, že si Františka Lotrinského může vzít za manžela. S ohledem na skutečnost, že císař dosud neměl mužského potomka a královna Alžběta se dostávala do věku, kdy už nebude moci porodit další dítě, však bylo nutné zvážit, zda by se Marie neměla provdat za jiného muže, který by se po smrti císaře Karla VI. mohl stát silným panovníkem. František Lotrinský nebyl pro císařský dvůr pro takovou funkci vhodným kandidátem. Marie Terezie se ale rozhodla, že jediným mužem, za kterého je ochotná se provdat, je právě František Lotrinský. Veškeré intriky konzervativního dvora změnit její rozhodnutí byly marné. Marie Terezie si prosadila svou, a tak můžeme být svědky královské svatby.

Režie:R. Dornhelm

Hrají:M.-L. Stockingerová, V. Kotek, Z. Stivínová, T. Pauhofová, K. Markovics, V. Javorský, J. Budař

ČR/Rak./Maď./SR, 2017, skryté titulky