Požehnanie

Dokument hovorí o požehnaní, ktoré zažívajú miestni obyvatelia Turkany v Keni vďaka práci diecézy Lodwar. Dobrá novina sa dlhoročnou spoluprácou s touto diecézou stala súčasťou mnohých životných príbehov.