Muzikanti, hrajte

TV Noe

Záznam vystoupení dechových orchestrů na mezinárodním festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín