Animované biblické příběhy: Elíša

TV Noe

Příběh poodhalí principy, které vedly Elíšu, aby věrně vykonával službu Bohu. Bible pro nejmenší - Starý zákon