Queer: Sursum corda

ČT 2

Pořad Queer je primárně zaměřen na mapování a diskusi o queer kultuře. Queer kulturou chápejme svět především sexuálních menšin, svět alternativ ke stereotypnímu, tradičnímu pojetí vztahů mezi lidmi – a nemusí jít přitom pouze o gaye a lesby, ale nejrůznější další minoritní identity, o jejichž existenci má naše středoevropská společnost zatím spíše mlhavé a stále značně zkreslené představy. "Vzhůru srdce!" Možná právě to je nejvíc zapotřebí v zemi, kde se zatýká za duhovou svatozář, oidipovský pár Syna s Matkou nesmiřitelně vládne z pomyslného polského trůnu, z hrdinů lásky jsou veřejní nepřátelé a v kostelech vlají národní fangle. Queer Fighters ze sportovního klubu "Hvězda", společenství "Víra a duha", punkové feministické duo SIKSA a další.

Režie: JQr

Pol.