Komisár Rex

Markíza Dajto

I. – 9 Po nedeľňajšom koncerte známych viedenských pianistov bola v parku nájdená uškrtená Renate Wagnerová, ktorá mala iba dvanásť rokov. O deň neskôr je nezvestná malá Christa Stroblová, čerstvá víťazka klavírnej súťaže. Prípadu sa ujíma komisár Moser a čoskoro zistí, že obe dievčatká mali toho istého učiteľa hudby, Thomasa Hofmanna. Pri prehliadke jeho pivnice nájde Rex v spleti chodieb telo uškrtenej Christy. Hofmann ale urputne popiera, že by s tým mal čokoľvek spoločné, a v čase prvej vraždy má vierohodné alibi...

Hrají:T. Moretti, W. Bachofner, K. Markovics

Rak./N, 1993

Uvidíte v TV