Příběhy předmětů

ČT 2

Dvě z Myslivečkových skladeb byly po staletí mylně považovány za dílo Mozarta. Oba skladatelé se dobře znali, a také jejich život byl v mnohém podobný. Oba zažili velký úspěch a oba zemřeli v bídě. Na rozdíl od božského Amadea Mysliveček nepocházel z hudebního prostředí. Narodil se do pražské mlynářské rodiny a mlynářem se také vyučil. V mladoboleslavském archivu se dokonce zachoval dopis, kterým odmítl žádost radních, aby jako mlynář posoudil vodoprávní spor na řece Jizeře. Když ho psal, bylo mu 26 let a stál před osudovým rozhodnutím. Má opustit mlynářské řemeslo a věnovat se něčemu tak nejistému, jako je hudba? Dva měsíce po napsání dopisu odjel Mysliveček do Benátek vstříc svému osudu. V Itálii se brzy proslavil jako jedinečný skladatel oper. Jeho život se promění v nekonečné turné, prožívá aféry se zpěvačkami, křižuje Evropu v dostavnících, vede nákladný život a stále skládá. Dokonce i ve chvílích, kdy mu chirurg znetvoří obličej vypálením nosu. Pohnuté osudy a jímavá hudba zaujaly muzikologa dr. Stanislava Bohadla, který po desetiletí hledá Myslivečkovy stopy v italských, německých i českých archivech, aby upřesnil dosud neznámá místa ve skladatelově životě.

Režie:J. Střecha

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV