Jak počasí tvořilo historii (1)

Tento příběh pojednává o tom, jak lidskou minulost ovlivnila změna klimatu a jak lidé poprvé nyní mění samotné podnebí.

N, 2015

Uvidíte v TV