Poslední tajemství třetí říše (2)

Předkyně Heinricha Himmlera byla v 17. století upálena jako čarodějnice. Adolf Hitler si možná myslel, že on sám je Žid. Erwin Rommel opustil matku svého nemanželského dítěte. Albert Speer byl patologický lhář, což mu zachránilo život. Vůdce předstíral, že je chudý, ale nahromadil si obrovské soukromé jmění. Hitler fascinoval ženy a ony fascinovaly jeho, zvlášť ty mladé a bezbranné. Všechna tato pravdivá fakta vrhají zcela nové světlo na povahu nacistického režimu.

N, 2011

Uvidíte v TV