O zaniklé Karvinné

Umělecky podaný dokument o již neexistujícím městě a jeho historii