Tajnosti slavných obrazů

Na pařížské vernisáži 15. května 1855 všichni mluvili o malíři Gustavu Courbetovi. Vystavoval tu několik svých prací. Ale plátno, které vytvořil speciálně pro tento Salon, porota odmítla. Vraťme se o jeden rok zpět, do jara 1854. Courbet se s nadšením pustil do obrazu, o němž byl přesvědčený, že zaujme. Rozměrné plátno, téměř šest na čtyři metry. Ambiciózní projekt se skromným názvem Interiér mého ateliéru. Co vidíme? Courbet maluje uprostřed svého ateliéru, obklopený množstvím postav. Na jedné straně jsou jeho přátelé, mezi nimi rozpoznáme básníka Charlese Baudelaira a filozofa Pierra Proudhona. Na druhé vidíme směsici tvořenou obchodníky, lovci, žebráky a knězi. Jaký příběh nám chtěl Courbet tímto obrazem vyprávět? Abychom to zjistili, musíme prozkoumat postavy, jejich gesta. A tváře, které se na plátně skrývají. Proniknout do tajemství díla, a pochopit, co vypovídá o své době a o svém autorovi. Courbet popsal svůj projekt v dopise svému velkému příteli, spisovateli Champfleurymu, kterého také najdeme na obraze. „Je to různorodá společnost ve svém vlastním prostředí. Jedním slovem, je to můj pohled na společnost, její zájmy a vášně. Tak vypadá svět, který se ke mně chodí malovat.“

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV