Dětská kuchařská soutěž VI (12)

Teď jsem porotcem já: Finále. Mladí vítězové soutěže se usadí do židlí poroty a jsou to naopak běžní porotci, kdo tentokrát spolu soupeří pro charitativní účely.

Uvidíte v TV