UMPRUM130

Neexistuje snad jediná oblast našeho života, do níž by nějak nezasahovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová, neboli UMPRUM. Výrobky jejích absolventů nás obklopují ve dne i v noci, v práci, doma, ve veřejném prostoru. Nejen tam, kde umění čekáme a vnímáme, ale i tam, kde jsme si jej, jako třeba v designu každodenních předmětů, navykli přehlížet. Vydáme se po jejich stopách do míst, kde se zrodily první plány, nebo kde jim byl často poprvé vdechnut život. Instituce byla založena v roce 1885 jako Umělecko-průmyslová škola v Praze a ve své době byla jedinou státní uměleckou školou v Čechách. Jejím úkolem bylo "vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních“. Tak se začal příběh instituce, kde zpočátku učili třeba Josef Václav Myslbek nebo Jakub Schikaneder a jíž absolvovali takové osobnosti, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Gočár nebo Jiří Trnka. V pořadu tvůrci neshrnuli jen historii plnou zvučných jmen, ale představili především současnou tvář a renomé instituce. S kamerou navštívili jednotlivé ateliéry a kromě rozhovorů s jejich vedoucími zachytili i výsledky tvůrčí práce studentů nejen od nás, ale i ze zahraničí. Od založení školy letos uplynulo 135 let.

Režie:J. Skalický

2015, skryté titulky