Velká vlastenecká válka

Osud tohoto města v letech 1941–42 je spojen s nejdramatičtějšími bojovými operacemi v Černomoří. Ruský dokumentární cyklus Hitlerova invaze na území Sovětského svazu narazila na tvrdý odpor u černomořských přístavních měst Oděsy a Sevastopolu, kde sovětské elitní pěší brigády houževnatě odolávaly německým a rumunským vojskům. U Sevastopolu se odehrálo dlouhé a krvavé obléhání, které přinutilo Němce nasadit těžké dělostřelectvo v masovém měřítku.

Rus., skryté titulky