Rozluštěné poklady

Podle řeckého filozofa Platóna to byla význačná civilizace pohlcená mořem. Platónův příběh o Atlantidě je v podstatě moralitou – varováním před nebezpečím nadměrné chamtivosti. Atlantida byla podle jeho slov ostrovem obydleným úspěšným mořeplaveckým národem, který byl za svou nenasytnost potrestán bohy. Atlantský oceán byl ale v Platónově době neprozkoumaný, a starověcí Řekové považovali Herkulovy sloupy, tyčící se nad Gibraltarskou úžinou, za hranici známého světa.

skryté titulky

Uvidíte v TV