Tajnosti slavných obrazů

Fouquetova malba skrývá tisíce detailů. Přitom je to dílo velké jen šestnáct na dvanáct centimetrů. Je to iluminace. Jean Fouquet, stejně jako ostatní miniaturisté, pracoval s lupou. Používal zřejmě i černé sklo, které obraz převrátilo vzhůru nohama. Umělec si tak mohl své dílo prohlédnout z jiného úhlu. Uprostřed je svatá Apolena. Bolest snáší v naprostém odevzdání, rysy ztuhlé ve výrazu blaženosti. Církev tím říkala: „Mučedníci pro vás trpěli. Vaše bolest je v porovnání s tou jejich nepatrná. Ráj je blízko.“ Utrpení svaté Apoleny je náboženské dílo. Je to jedna ze sedmačtyřiceti iluminací, které Fouquet vytvořil pro Knihu hodinek. Knihy hodinek byly ilustrované svazky modliteb a námětů k rozjímání, určené laikům, kteří chtěli posílit svou víru. Modlitby byly uspořádány do sedmi hodin v průběhu celého dne.

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV