Nacisté na drogách: Hitler a Blitzkrieg (1)

Přestože nacisté hovořili o rasové, duchovní a fyzické čistotě, byli Osou drogově závislých. Tento dokument prozkoumá původ státem podporovaného užívání drog, které pomohlo vybudovat i zničit Třetí říši.

2019

Uvidíte v TV