Jak nás vidí svět

Čočka na kyselo moc kyselá? Cizinci hodnotí další českou klasiku. Co si o nás, Češkách a Češích, myslí cizinci a jak se dívají na Česko? Jak cizinci vnímají naše jídlo, módu, jazyk, zvyky, chování?

Uvidíte v TV