Nedej se

Kopání tůní, rušení starých meliorací, navrácení meandrů kdysi narovnaného toku. Práce probíhají několik let a výsledky už jsou dnes měřitelné. Je to první projekt takového rozsahu v ČR. Vzniklé know how se nyní jeho tvůrci snaží prosadit na celostátní a evropské úrovni. Člen sdružení Živá voda Jiří Malík je členem parlamentní komise připravující změnu legislativy o půdním a vodním hospodaření. Zaškoluje lokální koordinátory vládních projektů i v poslanecké sněmovně při zasedání komise. „Pokud se nám podaří na celém území ČR realizovat model Zdoňov, objem zádrže vody v ČR bude 1,5krát větší, než je objem všech 165 přehrad.“ tvrdí Malík. Přitom veřejné mínění se pozvolna začíná odvracet od dosavadních způsobů řešení problému s nedostatkem vody – tedy od budování přehrad, a čím dál více lidí vítá model zadržování vody přímo v krajině.

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se