V pohorách po horách (33)

Klokočovské skály

Uvidíte v TV