Lady Jane

Po smrti krále Jindřicha VIII. nastane v zemi zmatek vyvolaný spory o nástupnictví. Jindřichův neduživý syn Edward je na smrtelné posteli. Intrikánský vévoda John Dudley (John Wood) se obává a děsí představy, že na trůn nastoupí římská katolička Marie Tudorovna (Jane Lapotaireová), neboť by mohla zažehnout protestantskou reformaci. Proto u umírajícího krále prosadí nástupnictví mladičké lady Jane Greyové (Helena Bonham Carterová), neteře Jindřicha VIII., kterou mezitím stihne provdat za svého syna Guilforda (Cary Elwes). Z původně čistě politického svazku se však kupodivu vyvine láska, vztah, kterému nepřeje doba ani lidé.

Režie:T. Nunn

Hrají:H. Bonham Carterová, C. Elwes, J. Wood, M. Hordern, J. Bennettová

VB, 1985