Na kusy III (10)

Investigation Discovery

Žádné dobré skutky. V roce 2009 je bolestná snaha jedné ženy překonat závislost a pomoci ostatním zmařena, když policie provádějící rutinní wellness kontrolu učiní zlověstný objev. [9-A]

Uvidíte v TV