Války kontejnerů (5)

Reality show o veřejných dražbách opuštěných lodních kontejnerů (30 min)

Uvidíte v TV