Historie.cs

Před sto lety byla v Pittsburgu podepsána dohoda mezi americkými Slováky a Čechy o budoucí podobě nového státu, která slíbila Slovákům autonomii. Smlouvu podepsal a na jejím vzniku se výrazně podílel Tomáš G. Masaryk. Přesto později po vzniku Československa se nikdy plně nenaplnila a stala se pravidelnou výtkou Slováků vůči Čechům po celou dobu společného státu. Proč k jejímu naplnění nedošlo? A bylo to záměrné? Podepsal Masaryk snad dohodu ukvapeně? A vyčítal dokonce Edvard Beneš Masarykovi její podpis? A kdyby byla dohoda realizována, co vše by autonomie Slovákům poskytla? A bylo její naplnění hned po vzniku státu vůbec reálné? Ale bez ohledu na smutný osud této dohody američtí Češi, Moravané a Slováci přispěli ke zrodu Československa i československého vojska zásadním podílem, jehož rozsah dodnes není zcela doceněn.

SR, skryté titulky

Uvidíte v TV