Když Švýcaři slouží pod dvěma vlajkami

Dokument Švýc. Počátek 19. století. V té době řada švýcarských mužů odešla na jih Itálie, do Neapole, aby utekla před útrapami, způsobenými hladomorem a nezaměstnaností, které přišly během napoleonských válek. Doufali, že najdou bohatství v zemi, která tehdy představovala jednu z největších příležitostí. Nebyli to jen řemeslníci, obchodníci či dělníci, často šlo o vojáky, kteří chtěli na jihu Evropy vybudovat kariéru. V Neapoli je ale čekalo rozčarování, získat postavení nebylo jednoduché, všude vládla korupce. Přesto byl švýcarský sbor považován za páteř zdejší armády… Kde všude dokázal svou statečnost? Sledujte tento zajímavý dokument, kde vystupují i pravnuci některých hrdinů. Švýcarský dokumentární film.

Švýc.