Blochovy rozbory (5)

Motoristická témata (20 min)

Uvidíte v TV