Analýzy a trendy

Koronavírus bude mať vplyv na vývoj všetkých vyspelých ekonomík. O dôvodoch a dôsledkoch tejto mimoriadnej situácie sme diskutovali s Branislavom Žúdelom z Inštitútu finančnej politiky a Matejom Šuchom, odborníkom na behaviorálnu ekonómiu. Moderátor: Daniel Horňák