Města u moře

Televize Seznam

Tel Aviv. Bez připojení k moři by Tel Aviv nebyl nikdy postaven. Jakmile se město stalo záchranným přístavem pro Židy z Diaspory, proud přistěhovalců se nezastavil.

Uvidíte v TV