Tajnosti slavných obrazů

Boschův triptych je zasvěcený svatému Antonínovi. Jedná se o alegorickou trilogii o boji dobra a zla. V jeho středu nás sleduje samotný světec. Tři panely představují tři okamžiky života tohoto poustevníka, který během sto pěti let svého života odolal různým pokušením a ďáblovým nástrahám. Jeho vroucí víra v Boha ho nenechala padnout. Nalevo při boji s ďábelskými silami padá v mdlobách na zem. Uprostřed se mezi monstry a démony obrací k Bohu, který mu nepřišel na pomoc. A konečně napravo našel útěchu při čtení Bible. Ďábel, jehož tolikrát porazil, se potměšile snaží svést ho ke hříchu smilstva nebo alespoň obžerství. Celý svět může podlehnout pokušení. Vzduch i země jsou plné monster a démonů, čarodějnic, létajících ryb a podivných plavidel. Pekelný oheň spaluje město i vodu. A z bažin se noří děsivé bytosti.

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV